PALEMAHAN

Standard

HALA HAYUNING PALEMAHAN
Sajeroning ngawikaniin palemahan genah karang paumahan sane kabawos hala miwah ayu, manut ling Ira Bhagawan wiswakarma, luwire:
PALEMAHAN MANUT GENAH
a) Riang Pascima (kauh) menemu labha
Yening wenten sinalih tunggil palemahan sada menggik kauh, samalih ipun pagenahannya tinggar, punika kabawos karang sane nemu/manemu labha, artinya, prasidha mangguhing upon-upon sang ngumahin.
Kasinahannya, palemahan sane menggik kauh tur tinggar, cahyan Sang Surya tan katawengan, saking wawu empug jantos engseb. Sarwa ya saking semeng ngawinang urip ipun waras-waras, sapunika taler jadma manusa, sapunika kabwatan tejan Ida Sang Hyang Surya, nanggeh wiwitaning hurip, saha kawredhyan huripnya.
b) Ring Utara Paribhoga Wredhi
Yening palemahan menggik kelod, lebah kaler, kawastanin paribhoga wredhi, utawi wredhi putra, artin ipun tan pundat pangan kinum sang ngumahin. Munggwing saking Sinar Hyang Surya ring palemahan punika, sama kadi kabecikan ipun ring palemahan menggik kauh.
c) Palemahan Asah : madya
Palemahan sane asah, tan katawengan saking nyatur desa, makadi ring panyandingnya tan wenten sane menggik gumanti naonin. Punika kabawos “madya” sane kabawos wiadin mapiteges tan wenten bas becik lan bas kawon.
Yen palemahan sane asah kadi inucap, sajawaning polih cahayan Sinar Hyang Surya sane jangkep, taler pepek ring bayun toya miwah angin, sane ngawinang tanahe mabayu tur matanekan becik pisan, mawinan mokoh sarwa taneman/tumuwuh sane ketandur derika.
d) Palemahan Hinang : Dewa Ngukuhi
Wenten palemahan yadyan menggik, aah, siong utawi lebah nanging yan paspadayang tur rasayang, tanugi mawa kliyab sane demdem, renteb tur hinang, jantos ngawetuang kakleteg kahyune asri ring sang ngaranjing irika. Palemahan sane asapunika kawentenan ipun, kabawos “Dewa Ngukuhi”, sane mateges jeneking para Hyang. Taler kebawos “Dewa ngukuhi”, sane mateges ngawinang kreta raharja sang ngumahin, reh ning prasida wentene paiketan pakula warga sane saruron, masar salwire ginawe, tur dhirga yusa.
e) Maambu lalah : sihing kanti
Sajawaning kadi inucap ring hajeng, cihnayang palemahan sane becik taler saking ambu, kengin anggen pamastika caciren. Inggih punika palemahan sane tanahnyane maambu lalah. Tatacara nitenin, prasidhane wenten tetenger, kandugi tanah punika sajeroning madalem atumbegan tambah (+ 30 Cm) nedunang, raris tanah punika ambun. Yening mambu lalah sumaih ring ambun tabya punika kaucap becik pisan anggen genah jenek paumahan, sane kabawos “sihin kadang warga lan kanti”, maka jalaran prashidane wredhi sang ngumahin.

Advertisements

Comments are closed.